понеділок, 23 лютого 2015 р.

З історії приєднання Деміївки до Києва

               Поступово Деміївка перетворювалася на селище - супутник Києва, у зв'язку з чим міською владою та селянами періодично обговорювалось питання про приєднання цієї місцевості до міста.
               Цікаво, що вперше це питання постало ще у 1887 році. Тоді в Думі був підготовлений відповідний проект, який населення сприйняло негативно. Відомо "прошение" жителів Шулявки, що вони не згодні на приєднання. Не виявляли великого бажання стати киянами і деміївці. Це можна пояснити складною фінансово-юридичною процедурою, необхідністю визначити розмір викупних платежів за землю в разі приєднання до міста, розміром податків, які в Києві були в десять разів більші, ніж сплачували деміївці та ін. Тому селяни через своїх уповноважених надсилали відповідні скарги.
              У 1900 році це питання постало знову. У Державному архіві Київської області зберігається ДЪЛО о собраніи свъденій о селъ Деміевкъ по вопросу о присоединеніи къ г.Кіеву или переименованіи въ мъстечко Кіевскаго Уезднаго Полицейскаго Управленія.
              У листі губернатора генерал-майора  Трєпова до г. Кіевского Уездного Исправника від 25 січня 1900 року зазначалося :
              "Вследствіе предложенія Начальника Края о доставленіи свъдъній о с.Деміевкъ, прошу Ваше Высокоблагородіе доставить мнъ въ самый непродолжительный срокъ подробныя свъдънія объ этомъ селъ - по вопросам, изложеннымъ въ прилагаемомъ экземпляръ циркуляра Министерства Внутреннихъ Дълъ отъ 1 апръля 1897 г., за № 12, каковой экземпляръ возвратить".
                02 лютого 1900 року "порученіе" було виконано і всі відомості про Деміївку були направлені на розгляд губернатору.