понеділок, 10 червня 2019 р.

Трагічний випадок на Деміївці

За повідомленням поліцейського урядника фабричному інспектору Київської губернії від 17 квітня 1896, на цегельному заводі  Семена Михайловича Осмоловського на Деміївці робітники змушені були спати між ярусами цегли, поставленої на сушіння. Якось вночі цегла обвалилася і один робітник був убитий, а троє отримали важкі каліцтва.
Джерело: ЦДІА УРСР, Фонд Старшего фабричного инспектора Киевской губернии, 1896, Д. 56, л. 68.

середа, 5 червня 2019 р.

Бібліотечна справа в Київській губернії

(До 110-річчя від дня заснування Деміївської бібліотеки)

   На початку ХХ століття в селах Київської губернії (до якої відносилась Деміївка) народні читання були чи не єдиною розвагою, яка, до певної міри, заміняла театральні вистави, доступні містянам, але малодоступні обивателям села. Крім того, ці читання відволікали думки від буденної обстановки, розширювали світогляд і таким чином сприяли загальному розвитку народних мас.
   В 1907 році в містечках і селах губернії Київським земським управлінням було відкрито 45 безоплатних народних бібліотек, а через три роки їх кількість зросла до 122.   Бібліотеки розміщувалися в приміщеннях народних училищ - земських, міністерських і церковних. Завідування доручалося народним учителям, яких на посаду затверджував сам губернатор.
 Читальних залів при земських народних бібліотеках не існувало. 
 Завідувачі бібліотеками виконували й обов'язки бібліотекаря, видаючи книги передплатникам бібліотеки два-три рази в неділю, в певні дні й години. За свою працю завідувачі-бібліотекарі отримували платню в розмірі 60 крб. на рік.     Книжковий фонд бібліотек складався переважно  з книг і брошур, перелік яких містив в собі "Каталог народныхъ библіотекъ, учреждаемыхъ Кіевскимъ губернскимъ земствомъ".
    Книжковий фонд народних бібліотек складали книги:
- релігійно-морального змісту;
- історія ( вкл. біографія та історичні повісті);
- географія і етнографія;
- природознавство, гігієна та медицина;
- сільське господарство, ремесла і ветеринарія;
- белетристика;
- різного змісту.
   Найбільшим попитом користувалась художня література, потім - книги з історії, географії, природознавства.
   Також необхідно зазначити, що земські народні бібліотеки діяли протягом року від 1 до 11 місяців, внаслідок чого середня тривалість роботи однієї бібліотеки дорівнювала 7,4 місяці.
   Вищевикладене, щодо роботи народних бібліотек Київської губернії, стосується також і роботи Деміївської земської народної бібліотеки
Джерело: Акимов, В. Народное образованіе въ Кіевской губерніи// Журнал Министерства народного просвещения.-1913.-№12.-с.205, 208-221.

Колектив бібліотеки "Деміївська" висловлює щиру подяку  працівникам Національної історичної бібліотеки України за допомогу у пошуку краєзнавчих матеріалів.