вівторок, 19 березня 2019 р.

Про вилучення українських книг з фонду Деміївської бібліотеки в 1915 році

У фонді бібліотеки зберігається копія листа за 1915 рік  завідувача Деміївської народної бібліотеки Любові Буткевич до Київської повітової земської управи на виконання циркулярного розпорядження про вилучення книг  малоросійською мовою з фонду підпорядкованої їй бібліотеки.
"Представляя при семъ УЪездной Земской Управе отчетъ о дЪятельности народной библіотеки при вверенномъ мнЪ училищЪ за 1913 годъ, имЪю честь донести, что изъ упомянутой библіотеки,  на основаніи циркулярного распоряжения Г. Инспектора народныхъ училищъ / района Кіевской губ. отъ 25 ноября 1913 г. за № 2814, изъяты всЪ изданія на малорусскомъ языкЪ, списокъ каковыхъ и самыя изданія представлены мною УЪздной Земской УправЪ при донесеніи отъ 10 декабря 1913 г. за № 74 и дополнительно отъ 16 февраля 1914 года за № 8". [1]
[1] ДАКО, Ф. 1239, Опис 5, спр. 216

понеділок, 11 березня 2019 р.

Документ 1915 року завідувача Деміївської народної бібліотеки

Другим завідувачем Деміївської земської народної бібліотеки Київського повіту була Любов Іванівна Буткевич. 

Завдяки поданому  до Київської повітової земської управи звіту за 1915 рік, ми можемо мати певну уяву про соціальні умови роботи та життя бібліотекаря.

Документ, який зберігається в Державному архіві Київської області, - це своєрідна "декларація про доходи" завідувача                                   земської народної  бібліотеки.
ПІБ - Буткевич Любов Іванівна
Рік народження - 1875
Звання - народний вчитель
Має 3 дітей
Освіта - духовне училище
Трудовий стаж - з 1905 року
На посаді (завідувача Деміївського земського однокласного парафіяльного  училища та завідувача народної бібліотеки ) - з 1913 року.
                Далі мовою оригіналу:
Жалованье - 420 руб.
Добавочное вознагражденіе за особые занятія - за заведованіе народной библіотекой - 60 руб, за занятие рукоделием - 36 руб. [1]
Квартира натурою или получал квартирныя деньги и сколько?
                                         натурой
Состав и размер квартиры:
число комнат - 3
есть ли кухня - есть
общая площадь съ кухней  - 99
высота комнат (въ арш.) - 3 арш. 15 в.
ГдЪ служилъ до послЪдняго мЪста?
         учительницей въ Киево-Соломен. 2 кл. минист. училище
Не занимаетъ ли жена учителя или мужъ учительницы какого либо мЪста; гдЪ именно, сколько получает по этой службЪ
Мужъ учит. завЪд. Буткевичъ занимаетЪ должность Столоначальника при Канцеляріи Г. Попечит. Кіевск. Учебного Округа

[1] У 1915 році 36 руб. отримував тех.працівник

Джерело: ДАКО, Ф.1239, оп.5, спр. 220